Struktura

Prezes: Leszek Zakrzewski
Wiceprezes ds. organizacyjnych: Marcin Adamski
Wiceprezes ds. szkoleniowo-wychowawczych: Tadeusz Leszczyński
Skarbnik: Patrycja Słowińska
Sekretarz: Adrian Górski
Pozostali członkowie zarządu: Jarosław Kwiatek, Sebastian Olszar
Komisja rewizyjna: Mieczysław Kamycki, Paweł Stankiewicz, Paweł Szynkaruk
Kierownik drużyny: Lech Nowak
Lekarz: Ernest Pyrkosz, Remigiusz Ścisły, Leszek Waga
Masażysta: Krzysztof Wytwicki
Gospodarz klubu: Jarosław Zakrzewski
Spiker: Waldemar Mroczek

Zespoły piłkarskie MKS Flota i ich trenerzy:
Seniorzy: Jerzy Rot
Juniorzy młodsi: Marcin Adamski
Trampkarze starsi: Grzegorz Skwara
Trampkarze młodsi: Piotr Wysocki
Żaki i orliki: Krzysztof Słowiński