Rusza Budżet Obywatelski!

Zachęcamy do głosowania na projekt nr 8.
Czas na oddanie głosu tylko do 7 października!

ROZWÓJ SPORTU POPRZEZ DOPOSAŻENIE
STADIONU MIEJSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU

Doposażenie stadionu w sprzęt zwiększający efektywność i komfort trenowania oraz podniesienie atrakcyjności dla lokalnych i zewnętrznych klubów sportowych korzystających ze stadionu. Zwiększenie efektowności oglądania widowiska sportowego poprzez zakup i montaż telebimu LED o wymiarach 8 m x 6 m. Wyświetlanie wyników i czasu gry oraz czasu rzeczywistego z widocznością na całym obiekcie sportowym.

274 000,00

Wypełnione karty można składać w biurze Klubu Matejki 22, na treningach Floty oraz Akademii Baltica (boisko sztuczne za Amfiteatrem).

Możliwość wydrukowania karty do głosowania:

https://tu.swinoujscie.pl/wp-content/uploads/BO_2021_Zalacznik_2_Karta_do_glosowania.doc

Głosować można:

1) na Stanowisku Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5;

2) w Informacji Turystycznej, Plac Słowiański 6/1;

3) w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Piłsudskiego 15;

4) w Miejskim Domu Kultury, Filia nr 1 – Osiedle Przytór-Łunowo, ul. Zalewowa 40;

5) w Miejskim Domu Kultury, Filia nr 2 – Osiedle Warszów, ul. Sosnowa 18;

6) w Miejskim Domu Kultury, Filia nr 3 – Osiedle Karsibór, ul. 1 Maja 40;

7) drogą elektroniczną, przesyłając wypełnioną i zeskanowaną kartę do głosowania na adres wo.kancelaria@um.swinoujscie.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP na formularzu „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”;

8) poprzez przesłanie na adres Urzędu Miasta Świnoujście (ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście) karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski 2021 r.”. Za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę stempla pocztowego.