Poniedziałek, 06 kwietnia 2020

 

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, PZPN szykuje reformę nomenklaturową w ligach, w tym celu rozesłał już pisma do prezesów związków wojewódzkich. Planuje się powrót do nazw klas rozgrywkowych zbliżony do tego sprzed roku 2008. Znikłoby w oficjalnych zapisach słowo „ekstraklasa”, a najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce znów stałby się I ligą. Tym samym poziom drugi przestanie być pierwszą ligą a piąty czwartą. Nowością byłyby nazwy „liga międzywojewódzka” (obecna III liga) oraz „liga wojewódzka” (obecnie IV). Klasy okręgowe, A, B i C pozostałyby przy swoich dotychczasowych nazwach.
Flota w takim układzie w razie awansu grałaby w przyszłym sezonie w lidze międzywojewódzkiej, a w razie jego braku w wojewódzkiej. Nazwa liga międzywojewódzka funkcjonowała już w polskiej piłce nożnej w latach sześćdziesiątych i nazywano tak III ligę, z podziałem na grupy: północną, południową, wschodnią i zachodnią.

Waldemar Mroczek